Privacy verklaring

AVG-VERKLARING VAN HET BESTUUR van de Volkstuinvereniging Elsgeest

Beste tuinders,
Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen is op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.
Onder de AVG worden de rechten van natuurlijke personen (zeg maar mensen) op het gebied van gegevensbescherming uitgebreid en versterkt. Ook de Volkstuinvereniging Elsgeest valt onder de AVG omdat wij voor het besturen van de vereniging gegevens van de leden nodig hebben. Denk hierbij aan:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• E-mail adres
• Uw IBAN-nummer

De bovengenoemde gegevens (NAW-gegevens) en het e-mail adres gebruiken wij om met U in contact te komen en te blijven. Denk hierbij o.a. aan brieven, uitnodigingen en nieuwsbrief. Uw IBAN-nummer kennen wij omdat U contributie betaalt en wij gebruiken het om de borg aan U terug te storten indien van toepassing.

Uw NAW-gegevens zijn opgeslagen in een database bij de secretaris. Deze database is volgens de gangbare technieken beschermd tegen onbevoegd gebruik. Een uitdraai van deze gegevens wordt slechts na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur alleen aan individuele bestuursleden verstrekt. Uw IBAN-nummer berust bij de penningmeester die gepaste maatregelen heeft genomen om onbevoegd gebruik tegen te gaan.

Het bestuur verklaart hierbij dat het de, over U vastgelegde, gegevens niet anders zal gebruiken dan voor het doel waarvoor U deze gegevens aan ons heeft afgestaan. Ook geeft het bestuur U hierbij de garantie dat het nooit Uw gegevens zal verkopen aan derden. Derden krijgen slechts toegang tot Uw gegevens als het bestuur daartoe via de rechter wordt gedwongen.

Wij bewaren Uw gegevens zolang U lid bent van de vereniging. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen Uw gegevens worden vernietigd nadat alle noodzakelijke administratieve handelingen, benodigd voor uw uitschrijving, zijn verricht. Tijdens Uw lidmaatschap kunt U inzage krijgen in de gegevens die wij van U bewaren. Na ontvangst van Uw verzoek krijgt U op zijn laatst binnen acht werkdagen antwoord op Uw vraag. Na ontvangst van ons antwoord kunt U binnen acht werkdagen verzoeken Uw gegevens te wijzigen. Het bestuur zal de wijziging zo spoedig mogelijk in de administratie verwerken.

Wij hopen U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over wat de AVG in Uw relatie tot de vereniging betekent.
Namens het bestuur van de Volkstuinvereniging Elsgeest,

Henny Hoogervorst,
Secretaris

Contact

Volkstuinvereniging Elsgeest

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Plattegrond

Aanmelden nieuwsbrief

Winkelwagen
Scroll naar boven