Historie

Het volkstuincomplex is gelegen aan de 2e Elsgeesterlaan in Voorhout en maakt onderdeel uit van het Sport- en Recreatiepark Elsgeest. Het gebied dat wij nu volkstuinencomplex Elsgeest noemen, behoorde bij “de heerlijkheid Schoonoord”. Rond 1800 was dit Schoonoord “een buytenplaats met getimmerte, bepotinge, beplantinge en wey of hooylands”. In 1836 was dit in eigendom van de ambachtsheer C.L. Coster van Voorhout. In 1845 besloot hij afstand te doen van zijn “heerlijkheid” Huize Schoonoord, het Overbosch, de Bonte Koe (boerderij en regthuis) en de weilanden compleet met zijn boerderij welke in het Overbosch stond. Het werd een veiling en het geheel werd gekocht door de vervanger van de aartsbisschop. Deze priester heette P. Kervel.

De familie v.d. Zon (Jan van Steyn) van de “Bonte Koe” en het seminarie Hageveld werden nieuwe eigenaar. Later werd het seminarie gekocht door de huidige Broeder congregatie. Weer later verkochten zij aan de gemeente Voorhout het “Overbosch” en de weilanden. De gemeente kon de sportvelden toen aanleggen en liet het overige weiland driemaal ontzoden. Met deze opbrengst was het weiland waarop de volkstuin nu tuiniert meteen betaald.

Op 10 december 1970 is door een veertigtal enthousiaste liefhebbers van tuinieren Volkstuinvereniging “Elsgeest” opgericht Het huidige volkstuincomplex omvat ruim 175 tuinen van diverse grootten gelegen op verschillende stukken land die elk omringd zijn door sloten. De stukken land zijn met elkaar verbonden door middel van bruggetjes en elk stuk heeft zijn eigen, vaak historische, naam.

  • Laanstuk‘: Evenwijdig stuk land langs de Elsgeesterlaan;
  • Eiland‘: Een stuk weiland dat alleen via een dam bereikbaar was;
  • Padstuk‘: Hier was sprake van een recht van overpad van een andere boer;
  • Armenland‘: Dit was vroeger eigendom van de Nederlands Hervormde Kerk en werd gegund aan behoeftige lieden;
  • Molenstuk‘: Aan de overzijde van de wetering stond vroeger een gele wipmolen;
  • Vierkante Morgen‘: Oppervlaktemaat. Een stuk land dat in een morgen kon worden geploegd;

Namen van enkele andere gedeelten zijn gebaseerd op hun grootte. Vroeger werd vaak gemeten in roede. 600 Rijnlandse roede vormden een morgen en ‘Vierkante Morgen’ was een stuk land dat in een morgen kon worden geploegd. Honderd Rijnlandse roede werd weer een hond genoemd. Daarvan zijn de namen ‘Vierhondje’ en ‘Lage tienhond’ afgeleid.

Bosrand
Vierhondje
Laanstuk
Padstuk
Lage Tienhond
Molenstuk
Eiland
Armenland

Contact

Volkstuinvereniging Elsgeest

Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Plattegrond

Aanmelden nieuwsbrief

Winkelwagen
Scroll naar boven