Logo Volkstuinvereniging-1

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief informeren we je over een aantal belangrijke zaken en kun je jezelf aanmelden voor de stekersgroep van het Bloemencorso.

Berichtgeving na de ALV

De ALV is gehouden in de lijn van het jaarverslag wat je van te voren is toegezonden. Een paar onderwerpen worden hieronder toegelicht.
  • Het Concept Huishoudelijk Reglement is door de ALV goedgekeurd na toevoeging van lid 4 bij artikel 13. De toevoeging geeft aan dat alleen wettelijk toegestane middelen mogen worden gebruikt.
  • Het bestuur heeft de leden gevraagd of er een huurverhoging moest plaatsvinden ja of nee. Na enige toelichting en discussie is door de ALV bepaald dat er in 2023 een huurverhoging wordt doorgevoerd van € 5,- voor een hele tuin en € 2,50 voor een halve tuin.
  • Dit jaar moeten de aardappelen op de, in de tekening aangegeven plaats komen te staan. Dit geld ook voor tomaten als je deze buiten wilt telen.
aardappelen2022
  • Binnen het bestuur hebben een aantal mutaties plaatsgevonden. Zo heeft Wim Meijles aangegeven te gaan stoppen na vele jaren van bestuurswerkzaamheden in diverse functies. De dames Hesther en Pauline Jongbloed zijn toegetreden tot het bestuur en gaan zich bezig houden met ledenactiviteiten. Ed van der Zon en Cees Molenaar gaan zich bezighouden met werkzaamheden voor de technische commissie.
  • Tijdens de ALV is ook aandacht besteed aan het kweken van aardbeien. Dhr. Erwin Duivenvoorde, eigenaar van de gelijknamige kwekerij uit Lisserbroek, heeft een lezing gegeven over het kweken van aardbeien. Als je goede tips kunt gebruiken over de teelt van aardbeien kijk dan op de website van de kwekerij. https://kweduivenvoorden.nl/
  • Tijdens de ALV werd dhr. Wim Meijles door het bestuur voorgedragen om tot erelid van de vereniging te worden benoemd vanwege zijn langdurige en uitstekende inzet voor de vereniging. Deze voordracht werd zonder enige tegenstem en onder een daverend applaus aangenomen.

Financiële controle boekjaren 2020 en 2021

De kascommissie heeft de boekjaren van 2020 en 2021 goedgekeurd. Tijdens de pandemie was het niet mogelijk om de kascontrole uit te voeren dus nu is de controle van de 2 boekjaren in één keer uitgevoerd.
Marijke van Nieuwenhuijsen en Yoeri Sanstra hebben deze taak op zich genomen, dank daarvoor. Gevoegd bij de nieuwsbrief tref je het document waarin het bovenstaande wordt bevestigd.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft dhr. Huub Cloosterman zich gemeld om Marijke van Nieuwenhuijsen af te lossen om de controle over het boekjaar 2022 volgend jaar uit te voeren.
kascommissie

Stormschade

Inmiddels is het alweer 2 weken geleden dat de voorjaar storm huishield op ons volkstuincomplex. Onderstaand tref je 2 foto’s aan van voorbeelden van de ontstane schade. Het bestuur heeft een container bij de kantine neer laten zetten om het gebroken glas af te kunnen voeren. Als je de glasschade op je tuin nog niet hebt opgeruimd doe het dan de komende week want daarna wordt de container opgehaald.
storm1
storm2
Uiteraard heeft de storm veel schade veroorzaakt maar er is ook veel glasschade ontstaan door rondvliegend materiaal. Tijdens de ALV werd er ook een vraag gesteld om hier aandacht aan te geven.
Ik zou iedereen graag het advies willen geven om eens op je eigen tuin rond te kijken wat er aan overbodig materiaal ligt. Na een tijdje tuinen zal je tot de conclusie komen dat er steeds meer materiaal op je tuin te vinden is wat je niet gebruikt. Voer dit dan ook af.

Zaden ophalen en verkoop in de Blokhut

Zaterdag 5 maart hebben de meeste leden de door hun bestelde zaden, pootaardappelen en aardbeienplanten opgehaald. Er liggen nog enkele doosjes van Garant, de zaadleverancier, in de kantine. Diegene die zijn zaden nog niet heeft opgehaald, doe dat a.u.b. deze week.
Ook is er op 5 maart veel verkocht in de Blokhut. Denk hierbij aan potgrond, zaai- en stekgrond, koemest korrels, kalk, diverse soorten kunstmest, en diverse plantjes zoals bloemkool, broccoli, prei etc. Ook diverse lengtes Tonkinstokken (bamboe) zijn aan te schaffen via de blokhut.
De verkoop in de blokhut wordt georganiseerd door vrijwilligers daarom zijn de openingstijden gelimiteerd. Standaard is de blokhut geopend op de zaterdag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Mocht er buiten openingstijden een bestuurslid in de buurt zijn dan kun je altijd proberen of ze je willen helpen als je iets nodig hebt. De prijzen die gehanteerd worden zijn sterk concurrerend en de kleine winstmarge komt de vereniging ten goede. De kwaliteit van de producten is erg hoog.

Frezen van tuinen

Ruim voordat er begonnen zou worden met frezen van tuinen is er onderhoud gepleegd aan de 2 freesmachines die de vereniging heeft. De machines functioneerden goed maar op het moment van aanvang kregen we toch pech met beide machines. Hierdoor is vertraging ontstaan met het frezen. We hopen weer snel aan het werk te kunnen want de tuinen zijn nu mooi droog.
Diegenen die zich hebben gemeld om hun tuin te laten frezen terwijl er ruige mest op hun tuin ligt moeten er rekening mee houden dat wij die tuinen niet kunnen frezen. Er is gebleken dat de ruige mest in de tanden kast van de freesmachine vastslaat. Als de ruige mest heel fijn wordt geharkt kunnen we het proberen. Als het niet lukt zult u het toch zonder frezen moeten doen.

Bloemencorso

Dit jaar gaat het eindelijk weer gebeuren. Het Bloemencorso voor de Bollenstreek gaat weer rijden. Onze vereniging neemt weer deel aan het opbouwen van de Corsowagen van de Gemeente Teylingen. Met de vergoeding die de vereniging hiervoor verwacht te ontvangen willen wij een AED Defibrillator aanschaffen. Geef jij je op als vrijwilliger om mee te helpen met het steken van de Corsowagen? Lees dan onderstaande tekst voor meer informatie en klik op de knop. De 2 dagen dat wij steken worden altijd als zeer gezellig ervaren.

Volkstuinvereniging Elsgeest gaat weer aan de slag met een corsowagen. Help je mee?

Volkstuinvereniging Elsgeest steekt ook dit jaar weer een corsowagen voor het bloemencorso dat op zaterdag 23 april door de streek zal rijden. Het thema is dit jaar 'CELEBRATING MEMORIES'.
Screenshot 2022-03-13 at 18.01.40
Voordat de corsowagens de weg op kunnen, moeten ze nog wel met bloemen gestoken worden en daar hebben we uw hulp bij nodig. Voor Volkstuinvereniging Elsgeest is het inmiddels een traditie om als stekersgroep mee te helpen met het bloemencorso. Afgelopen 2 jaar kon er helaas geen bloemencorso georganiseerd worden, maar nu mogen we weer! We gaan net als de afgelopen keren het steekwerk verzorgen van de corsowagen van gemeente Teylingen.
Het is ieder jaar weer een leuk evenement om met een club enthousiaste leden het kale frame te voorzien van hyacinten, tulpen en narcissen en zo een kleurrijk geheel te creëren. Het levert bovendien een leuke financiële vergoeding op die ten goede komt aan de clubkas.
Tijdens de gezellige opbouwdagen werken we samen toe naar een mooi eindresultaat. In wisselende samenstelling is er gedurende de gehele dag en avond een groep van circa 20 personen aan het werk. Het is dan ook een uitstekende gelegenheid om de medetuinders (beter) te leren kennen. De coördinatie is in handen van Stan van Oers en Leo van Berkel. Het steken van de bloemen op de praalwagen gebeurt op woensdag 20 april en donderdag 21 april overdag en in de avonduren in de Klinkenberghallen in Sassenheim tegenover kraanbedrijf Verschoor. Vanaf nu kunt u zich aanmelden. Steekervaring is niet nodig, we leren het u graag en voor iedereen is een passende klus te vinden. Wilt u mee helpen en de gezellige sfeer proeven bij de opbouw van de praalwagen, meldt u zich dan aan via
het aanmeldformulier of via de website van de vereniging. Doe ook mee. U zult gegarandeerd met andere ogen naar het corso kijken! Uw hulp wordt bijzonder gewaardeerd.
Screenshot 2022-03-13 at 17.58.11
Voor gemeente Teylingen is het thema ‘Freedom’ de verdediging van vrijheid, maar ook het vieren van de vrijheid. Bij de verdediging van vrijheid staat het Rijksmonument de Ruïne van Teylingen symbool. Oorspronkelijk werd het Slot Teylingen gebouwd om in het Graafschap Holland de Noord-Zuid Route te beschermen. Voor het vieren van de vrijheid staat de ‘Oude Toren’ symbool. In 1813 werd hier het einde van de Franse overheersing en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden werd gevierd door ‘het hijsen van de vlag’. Een traditie die sindsdien in ere wordt gehouden. De praalwagen heet dan ook: 'Voor vrijheid verdedigd'.
facebook email website instagram