email-header

Beste lezer,

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief waarin interessante informatie voor de volkstuinder is opgenomen zoals: de huurverhoging - tuingereedschap te koop - petitie 2eElsgeesterweg - rubbergranulaat - teeladvies aardappelen - veenmolbestrijding - plaatsen van aardappelen en tomaten.
Huurverhoging tuinen
Als het goed is heeft u inmiddels een factuur ontvangen voor de huur van uw volkstuin voor het jaar 2019. De huur is voor dit jaar niet verhoogd! Het bedrag voor het lidmaatschap is in 2019 voor halve tuinen € 47,50,- en voor hele tuinen € 80,-. Donateurs, wachtlijstleden en leden zonder eigen tuin betalen € 15,- per jaar.
Zoals u waarschijnlijk weet wordt de subsidie die de vereniging ontvangt van de Gemeente per jaar afgebouwd en ontvangen wij per 2021 geen subsidie meer.
De vereniging is momenteel financieel gezond zoals is gebleken uit de stukken tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 februari jl. Maar om gezond te blijven moet de huur voor 2020 worden verhoogd n.a.v. het afbouwen van de Gemeentelijke subsidie.
Het bestuur heeft om die redenen tijdens de ALV voorgesteld de huur van de tuinen per 2020 te verhogen. Om de afbouw van de subsidie op te vangen stelt het bestuur voor om de huur in 2020 te verhogen voor een hele tuin met € 10,- en voor een halve tuin € 5,-.
De ALV heeft met het voorstel van het bestuur ingestemd.
In 2020 krijgt u als huurder een factuur van € 90,- voor een hele tuin en € 52.50 voor een halve tuin. Voor donateurs, wachtlijstleden en leden zonder eigen tuin blijft het bedrag hetzelfde.

Tuin gereedschap te koop
Regelmatig krijgt het bestuur gereedschap aangeboden van tuinders die moeten stoppen met tuinieren.
Inmiddels staat er in de blokhut een behoorlijk assortiment aan tuin gereedschap. Denk hierbij aan spades, plattanders, schoffels in diverse modellen, harken etc. Tevens is er een goede kruiwagen te koop voor € 25,-.
De prijzen voor de diverse gereedschappen zijn meeneem prijzen. Wat u een redelijk bod vind is voor ons acceptabel.
Het geld wat voor deze gereedschappen wordt verdiend gaat direct naar de verenigingskas.
Als de blokhut open is kunt u ook terecht voor deze gereedschappen.
Zie bijgevoegde foto.
dav
Petitie ter verharding van de 2eElsgeesterweg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de vraag gesteld hoe het er voor stond met een verharding van de 2eElsgeesterweg. Dit is de onverharde weg die van de Leidsche vaart loopt naar onze kantine.
Het is voor veel van onze leden een groot probleem dat de onverharde weg zo slecht van kwaliteit is. De weg zit vol met gaten en kuilen. Na enige regenbuien veranderd het oppervlakte continu en verplaatst het materiaal wat op de weg is gestort zich naar de slootjes aan de zijkant van de weg.
Zelf heb ik al 2 maal in korte tijd een lekke band gehad door het scherpe materiaal wat in het puin is mee gestort.
Het bestuur heeft al regelmatig aangedrongen bij de Gemeente om tot verharding over te gaan en er zijn in het verleden ook verwachtingen ontstaan door (zachte) toezeggingen maar die zijn tot op heden niet nagekomen.
Naar aanleiding van het bovenstaande is er een spontane actie gestart om een petitie te houden ter verharding van de 2eElsgeesterweg.
In de kantine van de vereniging liggen lijsten ter ondertekening van de petitie. Ook de leden van de Ruitervereniging doen er aan mee en bij Slagerij van der Berg, gevestigd op de Herenweg in Voorhout liggen ook lijsten ter ondertekening. De slager heeft zijn eigen stal aan het einde van de betreffende weg.
Mocht u voor de verharding van de 2eElsgeesterweg zijn teken dan de petitie.
Rubbergranulaat

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar. Om het milieu te beschermen, beveelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.
Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond zijn niet verontreinigd door het rubbergranulaat op de velden. Dit water kan naar verwachting zonder bezwaar gebruikt worden, bijvoorbeeld om moestuinen mee te besproeien.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rond 10 kunstgrasvelden van voetbalclubs in Nederland die zijn ingestrooid met rubbergranulaat van oude autobanden. In het onderzoek is de kwaliteit van het milieu rondom de velden vergeleken met de milieukwaliteit rondom echte grasvelden. Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie de geldende normen voor bodem en waterbodem (Besluit bodemkwaliteit). Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink. Voor de mens vormt zink geen gezondheidsrisico.
De schade voor het milieu ontstaat doordat rubbergranulaatkorrels door mensen of bijvoorbeeld bladblazers worden verplaatst naar de bermgrond. Daarnaast lekken stoffen uit de korrels weg naar het drainagewater: dat is regenwater dat via de sportvelden in de bodem terechtkomt. Van daaruit wordt het drainagewater via buizen afgevoerd naar een sloot. In het slootwater worden de concentraties zoveel verdund dat ze geen schade veroorzaken. Wel binden de meeste stoffen zich in het water aan deeltjes die neerslaan als bagger op de slootbodem. In die bagger zijn dus wel effecten gemeten.
Kobalt, zink en minerale olie die uit rubbergranulaat weglekken, kunnen zich ook ophopen in de technische onderlagen van het kunstgrasveld. Vandaaruit kunnen ze, op korte of lange termijn, verder weglekken naar de omgeving. Dat bleek uit onderzoeken van verschillende gemeentes, die het RIVM als onderdeel van deze studie heeft geëvalueerd.
De conclusies uit dit onderzoek worden grotendeels bevestigd door een studie van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA Foundation for Applied Water Research ). Dat is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. In dat onderzoek zijn bij een aantal monsters van drainagewater en waterbodem effecten op levende organismen gevonden.
Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.
Dwarsdoorsnede kunstgrasveld met afwatering en omgeving.Screenshot 2019-03-10 at 16.05.15
Naar aanleiding van het bovenstaande neemt het bestuur geen verdere acties m.b.t. rubbergranulaat. Uiteraard mogen leden die nog steeds geen vertrouwen hebben in het bovenstaande op eigen initiatief onderzoek laten doen zoals is voorgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 februari jl. Daarnaast kunnen we ook aangeven dat de bagger die uit de sloten op het complex is gekomen is afgevoerd waardoor de sloten waarschijnlijk schoon zijn.
Teel advies voor uw aardappelen

Dit advies geld voor de 2 meest populaire rassen binnen de vereniging, CAROLUS en ALOUETTE.
Poot uw aardappelen bij voorkeur niet te vroeg in het voorjaar. Wees niet ongeduldig.
Eind maart of begin April.
Voorkiemen is belangrijk voor een goede knolzetting! Om de oogst te vervroegen en zo de gevreesde aardappelziekte phythophtora een stap voor te blijven kunt u de aardappels voorkiemen. Breng de aardappels vier weken voor het poten op kamertemperatuur, misschien ogelijk in uw kas. De witte spruiten kun je het best in het licht afharden, zodat ze er met poten niet afbreken. Voordeel van voor kiemen is ook dat je later in een warmere grond kunt planten, zodat de aardappel in één keer door groeit.
Poot uw aardappelen op de daartoe aangewezen plaats op uw tuin, zie hiertoe de website. Dit is verplicht voor het telen van aardappelen en tomaten om phythophtora te voorkomen. De Gemeente kan hier op toezien. Niet nakomen van deze regel kan in de toekomst inhouden dat wij een verbod krijgen om aardappelen en tomaten te telen.
Poot grote maten op 25 cm in de rij, en kleine maten 20 cm in de rij.
Gemiddelde rijen afstand 45/50 cm. Bijvoorbeeld 1 ½ tegel 30 = 45 cm.
Na het poten de aardappels op tijd aanaarden (ruggen maken).
Het aanaarden is tevens een onkruidbestrijding, tevens voorkomt u groen verkleuring van uw aardappelen. Uiteraard moet je bij droog weer regelmatig water geven.
Na 100 tot 110 groeidagen zijn deze rassen oogst rijp.
Veenmol bestrijding

Hoe frustrerend kan het zijn als de helft van je te oogsten aardappelen zijn aangetast door vraat van Veenmollen. Dat is mij dus vorig jaar overkomen. Hieronder tref je een paar tips die ik dit jaar zeker ga uitproberen. Let wel, de Veenmol schijnt een beschermd beestje te zijn dus doe het zonder gif.
De 1etip: Graaf een grote glazen pot zonder deksel helemaal in de grond, 2 á 3 cm onder het oppervlak. Leg daarna een ruime plank op het oppervlak zodat de opening van de glazen pot in zijn geheel bedekt is. Het is bekend dat Veenmollen graag onder planken en tegels zitten. Als dus een Veenmol onder de plank kruipt dan komt hij in de glazen pot terecht en daar kan hij niet meer uitkomen. Af en toe de potten (tussen je aardappels geplaatst) controleren en de gevangen Veenmollen afvoeren.
De 2etip: Ga naar www.ecostylewebshop.nl/veenmol en bestel een zakje Aaltjes tegen Veenmollen.
Aaltjes zijn microscopisch kleine beestjes. Ze zitten van nature in de bodem. Het zijn dé natuurlijke vijanden van verschillende plaaginsecten of de larven ervan. Aaltjes dringen hun prooi binnen. Die prooi wordt als voedselbron en broedkamer gebruikt, waardoor de prooi binnen een paar dagen dood gaat.
Op de vermelde site kun je een zakje Aaltjes tegen Veenmollen bestellen. De inhoud van zo’n zakje is genoeg voor 60 m².
Uiteraard geef ik geen garantie op het bovenstaande.
Screenshot 2019-03-10 at 16.18.30
Screenshot 2019-03-10 at 16.30.20
facebook email website