Logo Volkstuinvereniging-1

Beste lezer,

Het bestuur vraagt je aandacht voor de onderstaande onderwerpen.

Afvoeren groen tuinafval (GFT)

Ook dit jaar is er overleg geweest met de gemeente en er is afgesproken dat de gemeente het tuinafval weer zal afvoeren voor de leden van de Volkstuin vereniging. Op maandag 1 november zal de gemeente zorgdragen voor het afvoeren van het aangeboden GFT-afval. Dat betekent dat het inleveren van het tuinafval gaat plaatsvinden vanaf vrijdag 29 oktober tot en met zondag 31 oktober. Niet eerder beginnen maar ook niet later storten!!!
Het afval kan op de parkeerplaats worden aangeboden, daar waar normaal in het voorjaar de bestelde mest wordt gestort.

Alhoewel er sprake is van een versoepeling van de maatregelen rond het Corona virus is het raadzaam rekening met elkaar te houden om zo Corona vrij te blijven.

Wat mag worden ingeleverd?
  • Alleen echt groente-, fruit- en tuinafval mag wordt aangeboden.
  • Takken of bomen niet langer dan 1,5 meter.
Wat mag niet worden ingeleverd?
  • Houten balken.
  • Stokken.
  • Planken.
  • Plastic afval en
  • Glas.
Uiteraard is het aanleveren van afval van buitenaf niet toegestaan.

Net als de voorgaande jaren zijn we blij dat de gemeente haar medewerking hierin verleent. We hopen met zijn allen dat dit zo door kan blijven gaan maar dan moeten we ons houden aan het bovenstaande. In dat geval kunnen we erop rekenen dat de gemeente ook volgend jaar weer haar medewerking hierin verleent. Het bestuur houdt toezicht op de aanlevering van het groen. Ook vragen we uw medewerking als u iemand toch verkeerd materiaal ziet aanleveren, spreek hem of haar daar dan op aan.
Picture1

Schouw 2021

Op 1 november a.s. dienen de sloten en de afvoergreppels weer schoon te zijn.
Wordt het je eerste schouw dan helpen onderstaande foto’s je op weg. De rechter foto laat zien zoals het moet zijn. Mocht je een sloothaak willen gebruiken, het bestuur kan je er een lenen.
a4Als lid van onze vereniging ontvangt u korting bij
Schooten
facebook email website