Logo Volkstuinvereniging-1

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief is informatie te vinden over: Afhalen van zaden en aardappelen, Aanbieding vanuit de Blokhut, De plaats van de aardappelen in de tuin, Mestoverschot, Open dag, Rattenproblematiek, Korting bij van Schooten, De Algemene Ledenvergadering.
banner-50

Afhalen bestelde Zaden en pootaardappelen


Diegenen die via de vereniging zaad en pootaardappelen hebben besteld bij Garant kunnen dit komen ophalen in de kantine van de vereniging op:
zaterdag 29 februari a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Ook kunnen dan de pootaardappelen worden opgehaald die bij de Firma Jalving zijn besteld, uiteraard op hetzelfde tijdstip. Voor de nieuwsgierigen, de pootaardappelen die door Jalving worden geleverd zijn resistent voor de aardappelziekte Phytophthora.

Contact betalen is niet mogelijk. Graag uw factuur betalen voor 27 februari 2020

Aanbieding bij de Blokhut

Het is de gewoonte dat er tijdens de zaaduitlevering een aanbieding is bij de blokhut. Door gebruik te maken van deze aanbieding kan iedere tuinder goed van start gaan in het nieuwe seizoen. Ook dit jaar heeft het bestuur weer een mooie aanbieding!

Aanbieding dit jaar
  • 4 zakken potgrond
  • 3 zakken zaai en stekgrond
  • 1 zak koemest korrels of 1 zak kalk korrels
  • 5 kg kunstmest naar keuze.
Alle tezamen € 30,-

De aanbieding geld alleen als het bovenstaande te gelijk wordt aangekocht.
Picture1

Waar in 2020 de aardappelen en tomaten moeten staan

aardappel
Het Directoraat Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg, Directie Gewaszorg heeft de Volkstuinvereniging Elsgeest ontheffing verleend op het telen van aardappelen zoals bedoeld in art. 1 onder lid 3 nr. J 3373 van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid.

Onder voorwaarde dat:
  1. Niet vaker dan 1x in de 3 jaar aardappelen of tomaten worden geteeld.
  2. Jaarlijks niet meer dan 1/3 per tuin met aardappelen wordt geteeld.
Willen we deze ontheffing niet kwijtraken, dan moeten we ons aan de regelgeving houden.
Om bovenstaande redenen moeten uw aardappelen en tomaten dit jaar geplaatst worden op het middenstuk van uw tuin zoals op bovenstaande afbeelding gearceerd is.
Is iets niet duidelijk neem dan contact op met één van de bestuursleden.
In uw vaste kas mag u altijd tomaten telen!

Let op: Er wordt hierop streng gecontroleerd, bij foutieve plaatsing dienen de aardappelen direct verwijderd te worden.

Mestoverschot

Dit jaar is het aanleveren en uitrijden van mest wat rommelig verlopen. Dit vond zijn oorzaak in het gewicht van de mest. Doordat de leverancier de mest niet goed droog kon krijgen door het slechte weer was het gewicht van de containers waarin de mest wordt vervoerd snel te zwaar waardoor de hoeveelheid mest niet voldoende was voor het door ons gevraagde aantal M³.
Hierdoor moest de leverancier een extra transport uitvoeren. De leverancier heeft bij dat laatste transport meer geleverd dan wij nodig hadden en dat blijkt nu omdat er nog veel mest ligt bij de kantine.
De secretaris heeft hiertoe al een bericht naar de leden gestuurd met de mededeling dat die genen die mest hebben besteld via de vereniging extra kruiwagens mogen ophalen. Graag wel zo snel als mogelijk omdat de Ruitervereniging meedoet aan Carnaval activiteiten en daardoor graag gebruik wil maken van de parkeerplaats waar nu nog de mest ligt. Diegenen die champignonnenmest hebben besteld mogen ook hiervan gebruik maken
IMG_1893 (1)
Foto van de eerste mestlevering
Let wel: OP is OP!
Diegenen die geen mest hebben besteld en alsnog mest willen gebruiken kunnen zich melden bij de secretaris van de vereniging via secretaris@elsgeest.nl .

Open dag 20 juni 2020

Zoals jullie weten organiseert de vereniging op 20 juni a.s. een open dag vanwege het 50 – jarig bestaan van de vereniging. De jubileumcommissie is volop bezig met het organiseren van de open dag.
Onder andere zijn we van zinnen een jubileummagazine uit te geven. Om dit magazine op een leuke maar ook pakkende wijze vorm te geven is de jubileumcommissie op zoek naar mooie en pakkende foto’s die het jubileum weergeven.

Dus als je foto’s hebt en die beschikbaar wilt stellen aan de jubileumcommissie dan houden we ons aanbevolen. U kunt de foto’s aanleveren bij de secretaris Henny Hoogervorst, secretaris@elsgeest.nl

Ratten problematiek

Waar mensen zijn, zijn ratten. Daar kan je erg moeilijk over doen, maar het is nu eenmaal een feit. Normaal gesproken hoeft dat geen probleem te zijn, maar als er te veel ratten zijn, die ook nog eens zichtbaar zijn op plekken waar ook mensen komen, kan dat wel problemen geven. Helemaal als de rat ook nog gaat knagen of graven.

Ratten zijn geen jagers, maar scharrelen rond op zoek naar makkelijk te verkrijgen voedsel. Het zijn alleseters en opportunistische aaseters. Dus alles wat makkelijk te pakken is, zullen ze opeten. Overvolle voerbakken met graankorrels en etensresten voor kippen zijn her een voorbeeld van. Kortom, alle openbare plekken met voedselresten waar een rat makkelijk bij kan, zijn een soort supermarkt voor de voedselzoekende rat. Compostvaten, –tonnen en –hopen horen daar ook bij. Je moet daarom niet vreemd opkijken als er een rat in of rond je composthoop rondscharrelt.
Een goed opgezette composthoop biedt echter weinig voedsel voor deze dieren. In een goed werkende composthoop zal het gft zo snel composteren, dat er voor een rat niet veel eetbaars overblijft. Een rat is nieuwsgierig, en de geur van rottend voedsel is te aantrekkelijk om hem weg te jagen. Maar vooral willen ze door je hoop scharrelen op zoek naar een nest- of schuilplaats.

Gelukkig kan je maatregelen nemen om een compostplek voor ratten niet te aantrekkelijk te maken :
Voorkom dat muizen of ratten nesten bouwen door de hoop regelmatig om te zetten en door de hoop vochtig te houden. Ze bouwen hun nest bij voorkeur in een droge rustige omgeving.
Gooi geen gekookt eten op de hoop. De geur daarvan trekt zeker ratten (en ander ongedierte) aan. Geen vlees- of visresten, geen botjes of graten en ook geen brood.

Zorg er voor dat de ruimte rond de hoop of het vat schoon is. Geen rondzwervende schillen of voedselresten. Kijk ook uit met bergen tuinafval of takken, want dat zijn veilige schuilplaatsen voor ratten.
Sluit een gesloten compostvat of ton altijd af met een goed sluitende deksel. Hiermee voorkom je dat er ratten in je vat kunnen klimmen.
De beste remedie is de inhoud van de bak zoveel mogelijk te keren. Om de paar dagen in de hoop prikken met een riek of beluchting stok werkt ook prima. Dit is sowieso goed voor een composthoop en een goede compostmaker zal dit daarom vaak doen. Ook voor composttonnen en –vaten is dit een goed alternatief voor een gazen omhulsel. Ratten houden er niet van als hun schuilplaats om de paar dagen wordt omgewoeld of doorstoken, en ze zullen dan snel hun heil elders zoeken.

Ook dit jaar korting bij de firma van Schooten

Net als vorig jaar geeft de firma van Schooten korting van 20 % op verf 10% op alle overige materialen. De firma van Schooten verzorgt ook elk jaar de prijzen voor de mooiste tuin benoeming.
Volgens Peter van Schooten, woordvoerder van de firma, lijkt het wel of heel Voorhout lid is van de Volkstuinvereniging. Om die reden gaat de secretaris kaartjes maken voor ieder lid om te voorkomen dat men onterecht gebruik maakt van het lidmaatschap van de vereniging. U zult hieromtrent verder worden geïnformeerd.
De firma van Schooten is gevestigd aan de Boekhorstlaan, 38 C te Voorhout.

Schooten
Heeft u de datum van de Algemene Leden Vergadering al in uw agenda gezet?

12 Maart 2020 in Café Restaurant Boerhave, aanvang 19.30 uur.
facebook email website