17 februari 2018
Afhalen Garantzaden en
pootaardappelen
in de kantine
van 09.00 tot 12.00 uur.

14 maart 2018
Algemene Leden Vergadering
Hotel Cafe Restaurant
Boerhaave
Herenstraat 57
2215GR Voorhout
Aaanvang 20.00 uur