bouwregels


Regels voor plaatsing van kassen en schuurtjes


Op het volkstuincomplex is het toegestaan om kassen, schuurtjes en hokken te plaatsen, maar hiervoor gelden diverse eisen en bepalingen. Voor het bouwen van opstallen is toestemming van het bestuur vereist.


De volgende voorschriften zijn van toepassing:
• Op een hele tuin mag 1 schuurtje én1 kas gebouwd worden;
op een halve tuin mag in principe slechts 1 kas of 1 schuurtje geplaatst worden.
• De opstallen moeten op de voorgeschreven locaties geplaatst worden.
• De opstallen dienen aan bepaalde afmetingen te voldoen. (link naar informatie kas, link naar informatie schuur, link naar informatie koude bak)
• De voorgeschreven kleur van schuurtjes is donkergroen.
• De deur van de schuur dient te wijzen naar (hoofd/sub) wandelpad.
• Kassen dienen van metaal/aluminium te zijn.

Indien u een kas of schuurtje wil plaatsen dan kunt u hiervoor een schriftelijk aanvraag indienen bij de technische commissie. De aanvraag dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
• tekening of foto van het te plaatsen bouwwerk;
• afmetingen;
• plattegrond van de tuin met daarop de gewenste locatie;
• uw persoonlijke gegevens (naam, adres, tuinnummer, telefoonnummer).
Na ontvangst van de aanvraag zal de technische commissie de aanvraag beoordelen en na goedkeuring ontvangt u schriftelijke toestemming van het bestuur.


Indien u advies wenst of vooraf wilt overleggen over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de leden van de technische commissie.

Naar het begin van deze pagina